Vikingrijn


vikingrijn klEen park mag zich pas echt een ‘volwaardig stadspark’ noemen als er water is. Water om langs te wandelen, om de eendjes te voeren, te varen, om aan te zitten en voor je uit te staren. In het Máximapark wordt daarom de rivierloop teruggebracht die hier duizenden jaren geleden al door het gebied slingerde: de Oude Rijn.

De Alendorperwetering en de Vleutense Wetering maakten ooit deel uit van de Oude Rijn. Sommige delen van deze rivier zijn nu nog slechts als kleine slootjes te zien, andere stukken zijn helemaal verdwenen. Met de zogenoemde 'Vikingrijn' wordt de oorspronkelijke loop van de Oude Rijn hersteld. Hiermee keert het water dat zo lang het landschap ten westen van Utrecht heeft bepaald, als waterloop terug.

Ooit voeren hier angstaanjagende Vikingschepen over de Oude Rijn. Nu kunt u in de deels opnieuw uitgegraven Vikingrijn ronddobberen met een bootje (niet gemotoriseerd). De Vikingrijn volgt in het park de oorspronkelijke rivierloop. Hij is ongeveer 4 km lang en op sommige punten tot 30 meter breed. Langs de natuurlijke oevers is het heerlijk wandelen of luieren. De Vikingrijn doorsnijdt en verbindt alle delen van het Máximapark. Meanderend, dan weer smal, dan weer breder en altijd van voldoende omvang om goed recreatief te kunnen gebruiken. Een heel bijzonder parkelement.

Planning

Eerst wordt de Vikingrijn in 'basale' vorm uitgegraven en worden natuurlijk ogende oevers aangelegd. Hiervan is inmiddels reeds een groot deel klaar. In een later stadium komen er steigers en bruggen in De Binnenhof. De aanleg van de Vikingrijn gebeurt in delen. De aanleg is enigszins vertraagd vanwege de spectaculaire vondst van een vroegmiddeleeuws schip in de bedding van de Oude Rijn. Bij de graafwerkzaamheden sloeg een aanwezige kraanmachinist alarm en de Utrechtse archeologen waren snel ter plaatse. Het schip bleek goed geconserveerd. De specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn dan ook zeer opgetogen over deze unieke scheepsvondst. Het schip is na onderzoek weer toegedekt. Het laatste stuk Vikingrijn moet nog uitgegraven worden.