Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de beheerder van deze site zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De beheerder geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. De beheerder kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze sites. De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden.

Colofon

Teksten: Hanneke Bos
Fotografie: Johan de Boer, Hanneke Bos (tenzij anders vermeld)
Ontwerp en ontwikkeling: VAK18 Vormgeving & Webontwikkeling